Attila Hantos - SZABÓ-SOUVENIR

Matúškovo 790
92501 Matúškovo
IČO: 14068265

Informácie o subjekte Attila Hantos - SZABÓ-SOUVENIR

Tu môžete hodnotiť ekonomický subjekt %s. Každé hodnotenie môžete vykonať len raz, preto si dajte záležať na tom, aby ste hodnotili správne. Firmu/podnikateľa hodnoťte predevšetkým v oblasti, s ktorou máte osobnú skúsenosť. Hodnotiť môžete z pohľadu klienta, z pohľadu pracovníka/zamestnanca alebo z pohľadu dodávateľa služieb, či tovaru.